RESOR TILL ISRAEL -
REKOMMENDATION ATT Lײ´MNA ISRAEL

2003-03-18

Med h׳”nsyn h׳”ndelseutvecklingen under senare tid avr׳•der utrikesdepartementet fr׳•n resor till Israel sedan den 3 april 2002.

Fr׳•n och med den 17 mars 2003 uppmanas svenska medborgare, som inte n׳¦dv׳”ndigtvis m׳•ste vara kvar, att l׳”mna Israel.

* * *

Ut׳¦ver detta har ambassaden givit f׳¦ljande information till svenska medborgare i Israel.

Med anledning av l׳”get i Mellan׳¦stern har under de g׳•ngna veckorna m׳•nga svenskar i Israel h׳¦rt av sig till ambassaden. Vi uppmanar er att noga f׳¦lja utvecklingen i dagspress, radio och TV och h׳¦rsamma de r׳•d och anvisningar som ges av israeliska myndigheter. Skulle en allvarlig krissituation uppst׳• kommer detta att kung׳¦ras ocks׳• p׳• engelska av israeliska radiostationer.

N׳•gra har fr׳•gat vem som kommer att st׳• f׳¦r biljett- eller ombokningskostnader om man v׳”ljer att l׳”mna Israel. Vi vill understryka att det ׳”r vars och ens eget ansvar att boka och bekosta resor till eller fr׳•n Israel. Det r ocks׳• i det sammanhanget viktigt att se ׳¦ver om passhandlingar b׳¦r f׳¦rnyas genom ambassaden.

De som ׳”nnu inte registrerat sig p׳• ambassaden ׳”r v׳”lkomna att g׳¦ra det. Svenskar i er v׳”nskapskrets b׳¦r ׳”ven uppmanas att registrera sig. D׳• f׳•r ambassaden m׳¦jlighet att kontakta er om behov skulle uppst׳•.

Har ni fr׳•gor ׳”r ni alltid v׳”lkomna att v׳”nda er till ambassaden, i f׳¦rsta hand Christian Carlsson.


F׳¦r reser׳•d g׳”llande V׳”stbanken, Gaza och Jerusalem, se generalkonsulatets i Jerusalem hemsida:
www.cg-swe-jerusalem.com.


 Top pageEmbassy of Sweden in Tel Aviv, Israel